Applicatie Ontwikkelaar / Beheerder

Functie Applicatie Ontwikkelaar / Beheerder
Aanvraagnummer 92982
Expertise Service Delivery, ITIL, BISL
Regio Wolfheze
Startdatum ASAP
Duur Vast dienstverband
Werkzaamheden

Voor onze klant in Wolfheze zijn we op zoek naar een Applicatieontwikkelaar. Je bent verantwoordelijk voor het  (door)ontwikkelen en beheer van de zorgapplicaties en met name het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Functie-eisen

 • Beschikt over een HBO-opleidingsniveau op het gebied van bedrijfsinformatiekunde, informatisering en administratieve processen.
 • Heeft grondige kennis van Service Delivery, ITIL, BISL, projectmatig/Agile werken en PDC (Lean).
 • Heeft ervaring met Java met SQL.
 • Heeft inzicht in het functioneren van de organisatie, de deelgebieden van de organisatie en de wijze van functioneren van het vakgebied in het geheel van de organisatie.
 • Weet het advies/analyse te vertalen in concrete en implementeerbare project- en/of procesactiviteiten.
 • Heeft ervaring in soortgelijke functie(s) bij een grote, complexe organisatie.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en heeft actuele kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

Resultaatgebieden

 1. Ontwikkeling

Verbeterde processen of uitbreiding van producten en/of diensten die resulteren in een verhoogd organisatierendement.

 • Kwaliteit en continuïteit van het EPD en gekoppelde systemen zijn gewaarborgd
 • Relevante ontwikkelingen (op het gebied van autorisatie, veiligheid en toegang), wettelijke verplichtingen en gebruikersbehoeften zijn vertaald in het zorginformatie systeem (ZIS) en geïmplementeerd
 • Verbetertrajecten leiden tot betere kwaliteit van het ZIS, hogere beschikbaarheid en zijn (patiënt)veilig
 • Voorstellen voor nieuwe toepassingen leiden tot snellere afhandeling voor en minder beheer- en administratieve werkzaamheden van de gebruikers of efficiëntere processen
 • Samenwerking met collega-instellingen en softwareleverancier leidt tot efficiëntere inzet van mensen, middelen en tijd
 • Optimaal en efficiënt functionerende applicaties en werkprocessen.
 1. Advies

Oplossing van problemen die aan de behoeften van directies, management en gebruikers beantwoordt.

 • Verbeteradviezen ten aanzien van de inrichting van het EPD en de diverse registraties
 • Technische en functionele richtlijnen aan (eind) gebruikers
 • Oplossingsvoorstellen voor knelpunten binnen de applicatie
 • Behoeften/problemen zijn geanalyseerd
 • Volledige, eenduidige en uitvoerbare oplossingen in de praktijk
 • Adviezen leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering van de zorgprocessen
 • Integrale oplossingen, zoveel mogelijk in of vanuit het bronsysteem.
 1. Control

Begrijpelijk inzicht voor belanghebbenden in de mate waarin producten, diensten en processen aan vastgestelde eisen voldoen.

 • Onvolledigheden en fouten in het geautomatiseerde systeem zijn gesignaleerd aan de gebruikersorganisatie
 • Systeem is tijdig en correct aangepast aan de gebruikerswensen/eisen van de organisatie c.q. geldende wet- en regelgeving.
 • Autorisatiemodel is actueel en is conform geldende wet- en regelgeving
 • Documentatie rondom ZIS is volledig en toegankelijk.
 • Continuïteit van de applicatie is gewaarborgd.
 • Kwaliteit van zorgregistratieve bedrijfsprocessen waarborgen met minimale kosten en maximaal serviceniveau.
 1. Planning

Optimale aansluiting van activiteiten op elkaar met betrekking tot wanneer en waar ze plaatsvinden.

 • Businesscase ter onderbouwing van verbetertrajecten
 • Realiseerbare verbeterplannen
 • Verbeterplannen worden binnen het afgesproken budget, tijd en kwaliteit uitgevoerd
 • Maatregelen om risico’s te beperken zijn tijdig ingezet.

 

solliciteer direct