ICT Teamleider / Developer

Functie ICT Teamleider / Developer
Aanvraagnummer 95828
Expertise PHP, SQL, SCRUM
Regio Leusden
Startdatum ASAP
Duur Vast dienstverband
Werkzaamheden

Voor Scouting Nederland in Leusden zijn we op zoek naar een Teamleider ICT / Developer, met kennis van PHP en SQL.

De ICT Teamleider ressorteert hiërarchisch onder de clustercoördinator Ondersteuning. De teamleider geeft operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers van het team ICT. Binnen het team ICT is de teamleider meewerkend voorman.

Scouting Nederland heeft een eigen ICT afdeling, bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers. De beroepskrachten houden zich voornamelijk bezig met Ontwikkeling, de vrijwilligers o.a. met Testen, Beheer, Trainingen en Helpdesk. Activiteiten worden uitgevoerd in samenspraak met het ICT-team en in samenwerking met andere teams in de organisatie.

De Teamleider is samen met de vrijwilligersvoorzitter van Team Internet eindverantwoordelijke.

Algemene kenmerken
De functie draagt bij aan de toekomstvisie van Scouting Nederland. Scouting Nederland werkt nauw samen met haar vrijwilligers. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de structuur waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Doel van de functie
Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen het team op basis van activiteitenplannen. Het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van het operationele beleid op ICT-gebied.

Resultaatgebieden

Activiteiten op beleidsterrein ontwikkelen en uitvoeren

 • Implementeert (procesmatig en inhoudelijk) resultaten van (beleids-)ontwikkeling en projecten binnen de organisatie.
 • Levert een bijdrage aan de uitvoering van doelstellingen van de organisatie en op ICT-gebied;
 • Volgt, analyseert en interpreteert ontwikkelingen op ICT-gebied en vertaalt dit in beleid;
 • Coördineert en realiseert uit het beleid vertaalde ontwikkelingstaken en projecten.

Resultaat: Beleid is ontwikkeld en activiteiten op eigen beleidsterrein zijn uitgevoerd, zodanig dat een bijdrage is geleverd aan het behalen van de doelstellingen.

Operationeel beleid implementeren en coördineren

 • Formuleert een activiteitenplan voor het eigen team op basis van de door de organisatie uitgezette beleidslijnen/ activiteitenplannen en voert dit uit;
 • Coördineert de uit te voeren taken;
 • Bewaakt de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen en neemt hieraan deel;
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen het team;
 • Draagt met het team zorg voor ontwikkeling, programmering en implementatie van Software;Stuurt het dagelijks beheer van de in gebruik zijnde systemen en voorzieningen aan;
 • Verricht voorkomende operationele/uitvoerende werkzaamheden op ICT-gebied.
 • Zorgt voor continuïteit.

Resultaat: Beleid geïmplementeerd en gecoördineerd, zodanig dat de voor het team geformuleerde doelstellingen behaald zijn en benodigde voorzieningen beschikbaar zijn.

Beleidsuitvoering toetsen

 • Evalueert activiteiten op ICT-gebied en toetst de effecten van de (beleids)ontwikkeling enprojecten;
 • Signaleert knelpunten op ICT-gebied in relatie tot het organisatiebeleid, neemt initiatieven diekunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen.
 • Doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening.

Resultaat: Beleidsuitvoering getoetst, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Profiel van de functie:

Kennis

 • HBO of academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van het ICT-werkveld
 • Kennis van de organisatorische processen
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van ICT zodatbeleidsadviezen kunnen worden gegeven
 • Kennis van programmeertalen en ontwikkelmodellen, waaronder PHP, SQL, OOP, SCRUM, en UML

Specifieke functiekenmerken

 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te instrueren en stimuleren;
 • Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen het team;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in beleid, ontwikkelingstaken en/of projecten;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • Enthousiasmerend en overtuigingskracht voor het doen van voorstellen voor veranderingen en bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de organisatie
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Arbeidsvoorwaarden conform Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Salarisindicatie:schaal 9, van € 2.754,- tot € 3.988,- fulltime basis en een individueel keuzebudget van 18,69%.
 • Scouting Nederland vraagt van al haar medewerkers een VOG.

solliciteer direct