(Senior) IT Business Analyst

Functie (Senior) IT Business Analyst
Aanvraagnummer 93457
Expertise Energiesector
Regio Middelburg
Startdatum ASAP
Duur Vast dienstverband
Werkzaamheden

De (Senior) IT Business Analist die wij voor onze opdrachtgever zoeken zorgt ervoor dat het realiseren van de noodzakelijke wijzigingen en innovaties op het gebied van IT, processen, producten en services snel en effectief geïmplementeerd kunnen worden. Daarbij ligt het zwaartepunt bij IT changes en innovatie.

De IT Business Analyst is een centrale functie binnen de organisatie met als belangrijkste doel dat hij/zij, rekening houdend met alle aspecten van de business (o.a. structuur, beleid, strategie en omgeving) en haar stakeholders, de (verander) behoeften van de business begrijpt, impact op de business en haar processen in kaart brengt en deze behoeften vertaalt naar IT oplossingen waarmee de business haar doelen kan realiseren.

Je zorgt ervoor dat je vanuit een primaire IT focus en gedegen kennis van de business en haar end-to-end processen de benodigde disciplines met elkaar laat samenwerken om de optimale oplossing te realiseren. Naast inhoudelijke sturing ben je ook in staat om op een projectmatige manier trajecten te realiseren. De impact van de geïmplementeerde oplossingen wordt door de IT Business Analyst gedocumenteerd in de beschrijvingen van de relevante bedrijfsprocessen.

Naast vraag gedreven werken is een belangrijke verantwoordelijkheid van de IT Business Analist het actief volgen van nieuwe ontwikkelingen in de markt en deze vertalen naar IT oplossingen voor de business. Hierbij zorg je ervoor dat er actief contact wordt onderhouden met relevante partijen/leveranciers en innovatieve samenwerking in dit netwerk wordt gefaciliteerd.

Ook moet je in staat zijn om op basis van proces- of data analyse zelf mogelijkheden voor het optimaliseren van de business aan te dragen.

Kerntaken

 • Adviseert de business op strategisch en tactisch niveau aangaande
  beslissingen op het gebied van IT en processen;
 • Vertaalt beslissingen op strategisch niveau naar ICT oplossingen;
 • Stelt adviesrapporten op en verzorgt adviespresentaties voor MT;
 • Is betrokken bij het opstellen van het OP en lange-termijn plannen;
 • Voert (inhoudelijk) regie over relevante sourcing partners;
 • Actief onderhouden van contacten met counterparts van de sourcingpartners
  om performance van de teams continu te evalueren en waar nodig bij te
  sturen;
 • Is verantwoordelijk voor het initiëren van procesverbetering in de volle
  breedte van de business en overziet samenhang met processen buiten het
  betreffende bedrijfsonderdeel;
 • Initieert en leidt kleine tot middelgrote projecten;
 • Stelt op basis van business eisen/vragen de (niet)functionele requirements
  op als input voor de oplosgroepen(en) die de business eis/vraag moeten
  implementeren;
 • Stelt business cases en globale impactanalyses van gevraagde wijzigingen
  op;
 • Checkt kwaliteit van de opgeleverde IT wijzigingen en zorgt ervoor dat ze
  voldoen aan de vastgelegde criteria (requirements);
 • Optioneel: Houdt relevante sectorontwikkelingen (nationaal en EU) bij en
  vertaalt deze naar een impactanalyse voor de business;

Opleidingsniveau / Werk- en denk niveau:
HBO+/WO Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatica

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied:

 • Affiniteit met de energiesector;
 • Diepgaande kennis van business proces verbetering; requirements
  engineering; analyses en modellen;
 • Heeft diepgaande kennis van alle business processen, de relatie met de
  processen buiten de eigen business en heeft diepgaande kennis van
  gebruikte IT applicaties en de samenhang tussen verschillende oplossingen
  en business processen;
 • Heeft goede kennis van relevante data- en systeem architectuurmethoden;
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. EMIR, REMIT);
 • Heeft up-to-date kennis van IT ontwikkelingen (o.a. Cloud technieken en
  toepassingen);
 • Heeft ervaring met projectmanagement en business case development;
 • Heeft ervaring met testen;
 • Beschikt over uitstekende analytische- en communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Proactief communiceren
 • Overeenstemming bereiken
 • Informatie analyseren en evalueren
 • Innoveren
 • Een breed perspectief innemen
 • Richten op klanttevredenheid

solliciteer direct