Unit Manager ICT Infrastructuur

Functie Unit Manager ICT Infrastructuur
Aanvraagnummer 101381
Expertise ICT Infrastructuur
Regio Rotterdam
Startdatum ASAP
Duur Vast dienstverband
Werkzaamheden

IT Recruitment is voor haar klant in Rotterdam op zoek naar een Unit Manager ICT Infrastructuur. Deze functie is vooral op de techniek van ICT gericht. Daarnaast richt deze functie zich op het bevorderen en optimaliseren van de samenwerking met verschillende business units door Europa. Leiding geven aan één of meerdere groepen ICT technische medewerkers en/of (outsourcing) contract partners, die als groep een gezamenlijk doel hebben binnen de afdelingsdoelstellingen, zodanig dat de kwaliteit en een doelmatig verloop van de activiteiten is gewaarborgd.

Belangrijkste taken en resultaatgebieden:

Management.

 • Leidinggeven aan en operationeel aansturen van de medewerkers: op elkaar afstemmen van de uit te voeren werkzaamheden zowel binnen als buiten de afdeling, zodat deze tijdig, juist en binnen budget worden uitgevoerd. Er zijn op dit moment 3 teamcoördinatoren die assisteren/faciliteren in deze taken.
 • Verantwoordelijk voor operationeel en tactisch contract management en Service Level management t.a.v. één of meerdere (outsourcing) contract partners.
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening naar onze interne klanten, op basis van Service Level Agreements .
 • Verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en efficiënte afstemming van vraag en aanbod (capaciteitsplanning) van mensen en middelen.
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Begeleiden en coachen van de medewerkers, aanzetten tot ontwikkeling en verbetering van het functioneren van de medewerkers en daarover duidelijke afspraken maken.
 • Als proceseigenaar van één of meerdere processen, zorgdragen voor een juiste invulling, uitvoering en communicatie van processen en procedures.
 • Organiseren en faciliteren van Project management.en Change management.
 • Verzorgen en beheren van (management) informatievoorziening.
 • Uitvoeren van risico-analyse, maatregelen en audits.

Ontwikkeling en verbetering.

 • Implementeren van organisatorische dan wel vakinhoudelijke verandertrajecten binnen de afdeling.
 • Formuleren van constateringen, analyses, inzichten en interpretaties op het gebied van logistiek, techniek en equipement, infrastructuur, secundaire processen en ICT, ter ontwikkeling of aanvulling op de visie op de containeroverslag.
 • Advisering op het gebied van procesverbetering binnen en buiten de afdelingsgrenzen.
 • Signaleren en stimuleren van nieuwe methodes en technieken.

Strategie en Beleidsvorming.

 • Doen van voorstellen ter ontwikkeling en/of invulling van het te voeren strategisch beleid.
 • Uitwerking of implementatie van beleid op zowel het eigen als het afdelingsbrede aandachtsgebied.
 • Verkrijgen van draagvlak voorafgaand en tijdens de uitvoering van veranderprocessen binnen de organisatie.
 • Vertalen van beleid naar te ontwikkelen, aan te schaffen en te beheren informatiesystemen, (logistiek) infrastructuur en equipment.

Functie-eisen/niveau:

 • Academisch werk- en denkniveau (Informatica/Logistiek/Bedrijfskunde)
 • Uitgebreide kennis en ervaring met ICT Infrastructuur (o.a. Netwerk, Operating Systems, Databases, Storage en Cloud)
 • Goede kennis van ITIL-processen of vergelijkbare processen zoals ASL/BiSL, Six Sigma.
 • De afdeling ondersteunt een 24/7 operatie, en daarvoor is meedraaien in een 24/7 escalatierooster (gem. 1 week per 5 weken) een vereiste.

Vaardigheden/ervaring:

 • Besluitvaardigheid en overtuigingskracht.
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands en Engels
 • Procesmatig kunnen werken en denken.
 • Voorstellen ter ontwikkeling en/of aanvulling van het te voeren strategisch beleid met overtuigende argumenten kunnen onderbouwen en deze vastleggen op schrift.
 • Pragmatische instelling en een bruggenbouwer.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in het werken met ICT professionals.
 • Ervaring in contractmanagement voor grote (outsourcing) ICT contracten.
 • Conceptueel en technisch analytisch denkvermogen.

solliciteer direct